Vi erbjuder all typ av grönyteskötsel

Grönyteskötsel

Vi erbjuder professionell hjälp för privatpersoner, företag, bostäder och kommersiella platser. Vårt team är högt kvalificerat för att ge dig den bästa servicen & kvaliteten inom grönyteskötsel.

Sten & anläggning

Vi utför alla sorters stensättning och markarbeten, såsom läggning av gatsten och granitkantsten, byggnation av murar i alla former.

Snö & Halkbekämpning

Vi erbjuder Snöröjning och Halkbekämpning under vintersäsongen. Med våra kvalité säkra bilar & maskiner kan vi garantera utförligt snöröjda och halkfria gator och vägar samt förbättrad framkomlighet.

Städ

Vi erbjuder professionella städtjänster till privatpersoner och företag i Göteborg samt dess omgivning.

Bemanning

Vi ger olika företag möjlighet att hyra våra anställda i olika grenar av de tjänster vi tillhandahåller.

Gaturenhållning

Vi erbjuder maskinsopning anpassad efter kundens behov. Tack vare våra sopmaskiner kan vi erbjuda dig en komplett renhållning utomhus. Rena garage, parkeringsplatser, gårdar, vägar och trottoarer.